Niet de tent, maar de vent.

Een veelgehoorde uitdrukking die weergeeft hoe belangrijk het is om met goede mensen te werken. Mensen die beschikken over een zogenaamde ‘hoge gunfactor’, medewerkers waarbij uw klanten zich op hun gemak voelen en erop kunnen vertrouwen dat ze bij uw bedrijf aan het juiste adres zijn, dat soort medewerkers moet je koesteren en behouden. Hoe weet je nu bij de aannameprocedure Lees verder...

Een vertrekkende medewerker is goud waard

Ik raad altijd iedere organisatie aan om in de week van zijn laatste werkdag een exitgesprek te voeren met de vertrekkende medewerker. Deze gesprekken leveren vaak waardevolle informatie op waar de organisatie van kan leren. Want áls er al een moment is waarop de medewerker open en eerlijk over zijn ervaringen en problemen binnen de organisatie wil vertellen, Lees verder...

Pesten op het werk – een kwalijke zaak!

Ruim een kwart van de mensen in Nederland is weleens gepest door collega’s of leidinggevenden. Afgelopen jaar waren een half miljoen werknemers slachtoffer van pesterijen op de werkvloer. Om dit probleem tegen te gaan start minister Asscher van Sociale Zaken en werkgelegenheid (SZW) begin juni een campagne. Pesten op werk heeft grote impact op de Lees verder...

Wel of niet verlengen; wel of niet bevestigen?

Door de Wet Werk en Zekerheid hebt u als werkgever te maken met de nodige veranderingen op HR-gebied. Denk bijvoorbeeld aan de regel dat een werkgever de werknemer een maand voor het aflopen van het dienstverband moet informeren over het wel of niet verlengen van het contract. Een regel die goed werkgeverschap stimuleert en waardoor medewerkers in Lees verder...

7+8+8=smart!

Februari 2015 – Met de 7+8+8-regel behaalt u maximale flexibiliteit uit de Wet Werk en Zekerheid. Ten 1e stelt u het aangaan van een vast contract zo lang mogelijk uit. Zo duren de drie tijdelijke contracten gezamenlijk 23 maanden, waarmee u dus zo lang mogelijk iemand in tijdelijke dienst kunt nemen. Onder de nieuwe regels moet Lees verder...

Nieuw in 2015: Wet Werk en Zekerheid

Januari 2015 – Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten. Het doel van deze veranderingen is om de rechtspositie van flexwerkers te versterken. De Wet werk en zekerheid (Wwz) en het Ontslagbesluit regelen deze veranderingen. Nieuw: aanzegtermijn bij einde tijdelijk werkcontract Sluiten werkgever en werknemer een tijdelijk contract van Lees verder...

Nieuw in 2015: moderne regels verlof en arbeidstijden

Januari 2015 – De Eerste Kamer heeft in december jl. unaniem ingestemd voor moderne regels verlof en arbeidstijden door in te stemmen met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De meeste maatregelen, bedoeld om het combineren van werk en zorg gemakkelijker te maken, gaan vanaf 1 januari Lees verder...

Nieuw in 2015: Participatiewet

Januari 2015 – Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. Met deze wet wil het kabinet bereiken dat mensen met een ziekte of handicap en mensen met een bijstandsuitkering die kunnen werken, sneller en gemakkelijker aan het werk gaan (participeren). De grote zorg is of er voldoende werk is voor deze groep mensen. Voor Lees verder...

Nieuwe bestuursleden voor LetsLunch

December 2014 – LetsLunch gaat het nieuwe jaar starten met enkele nieuwe bestuursleden. Danielle Kaspers en Rudy Kesler gaan het bestuur na trouwe dienst verlaten en maken plaats voor Nancy Rosberg, Bianca Leusink en Thijs Verdriet. Het eerste bestuursoverleg in nieuwe vorm is geweest en 2015 belooft weer een mooi LetsLunch-jaar te worden! Lees meer Lees verder...

Recruitment inhouse door Buro Brugman

November 2014 – Het voorzichtige herstel van de arbeidsmarkt is in het derde kwartaal van 2014 voortgezet. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek half november bekend in een overzicht van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Er was een bescheiden groei van het aantal banen en vacatures. Voor het tweede kwartaal op rij daalde de Lees verder...

Werkstress veroorzaakt steeds meer verzuim

November 2014- De schade die Nederland lijdt door werkgerelateerde stress en beroepsziekten is significant, en groeit hard: het stressgerelateerde verzuim lag in het eerste half jaar van 2014 maar liefst 8 x hoger dan in 2009, blijkt uit een analyse van arbodienst ArboNed. Over 2012 gemeten zijn de totale kosten van psychisch verzuim 2,2 miljard Lees verder...

Transitiebudget vervangt huidige ontslagvergoeding

Oktober 2014 – In plaats van de huidige ontslagvergoeding en kantonrechtersformule komt er vanaf juli 2015 een transitievergoeding kijken na ontslag. Deze transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar in de eerste 10 jaar en een half maandsalaris per gewerkt jaar in de jaren daarna. Er is een maximum van 75.000,- of een jaarsalaris indien Lees verder...