7+8+8=smart!

Februari 2015 – Met de 7+8+8-regel behaalt u maximale flexibiliteit uit de Wet Werk en Zekerheid. Ten 1e stelt u het aangaan van een vast contract zo lang mogelijk uit. Zo duren de drie tijdelijke contracten gezamenlijk 23 maanden, waarmee u dus zo lang mogelijk iemand in tijdelijke dienst kunt nemen. Onder de nieuwe regels moet u namelijk een werknemer na drie contracten of twee jaar (wat er eerder komt) een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbieden. Ten 2e bent u de werknemer geen transitievergoeding verschuldigd als u na het 3e contract niet overgaat tot het aanbieden van een vaste aanstelling. Als de werknemer 2 jaar of langer voor u heeft gewerkt op tijdelijke basis, moet dit wel. Tot slot mag u in de 1e arbeidsovereenkomst van 7 maanden gewoon een proeftijd opnemen. Onder de Wet Werk en Zekerheid mag dit niet in een eerste contract van 6 maanden of minder. Om zowel u als uw werknemer in de gelegenheid te stellen nader kennis te maken, is een proeftijd echter wel zo prettig.

3 voordelen die voor u het verschil kunnen maken!

Transitiebudget vervangt huidige ontslagvergoeding

Oktober 2014 – In plaats van de huidige ontslagvergoeding en kantonrechtersformule komt er vanaf juli 2015 een transitievergoeding kijken na ontslag. Deze transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar in de eerste 10 jaar en een half maandsalaris per gewerkt jaar in de jaren daarna. Er is een maximum van 75.000,- of een jaarsalaris indien dat hoger is. Voor 50-plussers geldt tot 2020 een gunstigere regeling. Nu kunnen werknemers een ontslagvergoeding ontvangen op basis van de kantonrechtersformule: globaal 1 maandsalaris per gewerkt jaar.

Voor werkgevers kan het door deze wijziging aantrekkelijker worden om mensen met een langdurig dienstverband ontslag aan te bieden. Het transitiebudget komt in veel gevallen lager uit dan een ontslagvergoeding. Daarnaast zijn er regels verbonden aan het uitkeren van de transitievergoeding. Deze moet verplicht worden ingezet voor scholing en het vinden van een nieuwe baan (via een outplacementbureau).