Heeft uw zieke medewerker recht op vakantie?

Juli 2014 – Ook een zieke medewerker heeft recht op vakantie. Dit moet uw medewerker vooraf wel overleggen met u en eventueel de bedrijfsarts. De bedrijfsarts of arbo-arts onderzoekt of er medische bezwaren zijn tegen de verlof- of reisplannen. Als de leidinggevende akkoord is, mag de medewerker op vakantie.

Geen vakantiedagen inhouden
Zonder de (duidelijke) toestemming van de werknemer mag u als werkgever geen vakantiedagen inhouden tijdens ziekte, tenzij dat in de cao, arbeidsovereenkomst (dus schriftelijk) is afgesproken of als dit in het bedrijfsreglement staat. Als werkgever moet u dus duidelijk vooraf met uw werknemer afspreken dat de opgenomen dagen als vakantie worden aangemerkt en daarom ook als vakantiedagen worden afgeboekt. De werknemer wordt dan vrijgesteld van de re-integratieverplichtingen.

Overleg
Het is gewenst om duidelijke afspraken te maken over het afboeken van vakantiedagen voordat de werknemer op vakantie gaat. Op deze manier zorgt u ervoor dat er geen misverstanden kunnen ontstaan als hij/zij terug is van vakantie.