Wel of niet verlengen; wel of niet bevestigen?

Door de Wet Werk en Zekerheid hebt u als werkgever te maken met de nodige veranderingen op HR-gebied. Denk bijvoorbeeld aan de regel dat een werkgever de werknemer een maand voor het aflopen van het dienstverband moet informeren over het wel of niet verlengen van het contract. Een regel die goed werkgeverschap stimuleert en waardoor medewerkers in elk geval tijdig in de gelegenheid gesteld worden om op zoek te gaan naar een nieuwe baan.

Wat in de praktijk nu gebeurt, is dat de meeste werkgevers zich netjes houden aan het tijdig informeren van medewerkers waarvan het contract niet wordt verlengd. Echter geldt deze regel ook bij het wèl verlengen van het dienstverband. En daar is niet iedereen zich van bewust. Dus ook als u het dienstverband met uw medewerker wel wilt verlengen, dient u dit schriftelijk te bevestigen en de termijn van een maand te respecteren.

Plan met uw nieuwe medewerker daarom bij aanvang van zijn dienstverband alvast een datum voor het contractgesprek zodat u hem of haar tijdig kunt informeren over het wel of niet verlengen van het contract. U kunt in het laatste geval direct de gelegenheid te baat nemen om het volgende contract te ondertekenen. Is dat ook weer voor elkaar en tevens voldoet u aan de wet- en regelgeving. Wilt u meer weten over uw rechten en plichten m.b.t. deze nieuwe wetgeving? Neem dan contact met mij op.