Werkstress veroorzaakt steeds meer verzuim

November 2014- De schade die Nederland lijdt door werkgerelateerde stress en beroepsziekten is significant, en groeit hard: het stressgerelateerde verzuim lag in het eerste half jaar van 2014 maar liefst 8 x hoger dan in 2009, blijkt uit een analyse van arbodienst ArboNed.

Over 2012 gemeten zijn de totale kosten van psychisch verzuim 2,2 miljard euro, becijferde TNO eind oktober.

Voor werkgevers een grote kostenpost die zeker niet altijd te voorkomen is. Toch heeft een werkgever grote invloed op dit verzuim. Toonaangevende bedrijven als ASML, Shell en Heineken gaan dit fenomeen te lijf door het invoeren van een gezondheidsmanager die allerlei informatie verstrekt aan de medewerkers over bijvoorbeeld een gezonde leefstijl en beleid maakt op het voorkomen van langdurig ziek zijn. Voorkomen is beter dan genezen, ook hier telt dit mee.

In kleinere organisaties kan een langdurige zieke een grote negatieve factor zijn op de financiële situatie van een werkgever. Een gezondheidsmanager inzetten zal vaak niet relevant zijn. Het invoeren van preventieve maatregelen is echter altijd raadzaam. Bewustwording van een gezond en regelmatig eet- en leefpatroon kan veel schade voorkomen, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Er zijn diverse instrumenten voor om dit op een manier te doen die bij uw organisatie en de grootte ervan past.