Werving & Selectie

Bij Werving & Selectie door Buro Brugman kiest u altijd voor professionaliteit, helderheid en de juiste aandacht voor uw vacature en uw organisatie.
Een goed werving- en selectietraject vereist kennis van het bedrijf en de functie, alsmede een gedegen zoekproces, kennis van de markt en de wervingskanalen en optimale betrokkenheid. Buro Brugman zoekt dan ook niet vrijblijvend mee omdat in dat geval niet de juiste tijd en aandacht geschonken kan worden aan uw zoekopdracht. Bij Buro Brugman bent u verzekerd van onverdeelde aandacht omdat het aantal actieve vacatures bewust beperkt wordt. Hierdoor is de kans op resultaat binnen afzienbare tijd dan ook groot.

De aanpak
De vacatures waarvoor Buro Brugman actief ingezet wordt, zijn diverse functies, meestal opererende op HBO/WO niveau, in verschillende branches. Bij aanvang van de procedure, heeft u helderheid over het tarief en de daarbij behorende activiteiten.
Een nadere kennismaking met u, eventueel uw collega’s en uw organisatie is altijd onderdeel van de procedure. Een helder geformuleerd en realistisch functieprofiel is daarnaast essentieel om de juiste kandidaat te kunnen vinden en ik help u graag met het optimaliseren hiervan.

Gedegen op zoek
Via een gedegen wervingsplan, ga ik op zoek naar de juiste kandidaat. Hiertoe worden diverse middelen ingezet, waaronder mijn uitgebreide en inmiddels als zeer waardevol bewezen netwerk. Van geschikte kandidaten krijgt u na een gedegen, persoonlijk interview een digitaal profiel. Tijdens de procedure houd ik contact met de kandidaten en verzorg ik de correspondentie, afspraakbevestigingen en afwijzingen. Door Buro Brugman in te schakelen, vindt u dus niet alleen de juiste kandidaat, maar zorgt u er ook voor dat u een professioneel visitekaartje afgeeft naar de kandidaten.

Uitbesteden aan de specialist
U kunt er ook voor kiezen om een deel van het traject aan mij uit te besteden, of om mij in te schakelen om advies te geven over uw werving- en selectiebeleid. We kunnen bijvoorbeeld samen kijken hoe u uw bedrijf als werkgever extra goed in de markt kunt zetten. Door het aantrekkelijker maken van uw werkgeverschap, vergroot u de kansen om talent te werven en aan te stellen en dus de continuïteit en groei van de organisatie te waarborgen.
In plaats van dat u zelf tijd, kosten en energie kwijt bent aan werving en selectie, besteed u dit proces gedeeltelijk of volledig uit aan de specialist. Wel zo effectief.
Wilt u meer weten? Bel of mail mij voor het maken van een afspraak.